Bezpieczeństwo płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, 

ul.Kancelarska 15, 60-327 Poznań,

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068