Zapraszamy do zakupu kaw przecenionych ze względu na krótki termin przydatności lub uszkodzone opakowania!!! Produkty oznaczone " WYPRZEDAŻ" dostępne na stronie Sklepu.

Kategorie

Producenci

Nasz Sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.                 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://sklep.jarexy.com przez Jarexy Oliwia Kamińska, os. Bolesława Śmiałego 36/113, 60-682 Poznań.

2.                 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3.                 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4.                 Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto      ( zawierają podatek VAT ).

II.               DEFINICJE

1.                 Regulamin – niniejszy dokument. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (  DZ.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm. ).

2.                 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie.

3.                Administrator danych - Sprzedawca– podmiot świadczący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ( Jarexy Oliwia Kamińska, os. Bolesława Śmiałego 36/113, 60-682 Poznań ).

4.                 Przedmiot transakcji – towary lub usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.                 Towar – asortyment prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.

6.                  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

7.                 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8.                 Sklep Internetowy ( Sklep ) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.jarexy.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

9.                 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.             Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11.             Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.

III.            ZAMÓWIENIA

1.                 Zamówienia można składać w następujący sposób :

a)                Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Sklepu,

b)                Na adres e-mail : sklep@jarexy.com,

c)                Telefonicznie pod numerem :  501 548 693.


2.                 Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru, m.in. :

a)                Imię i nazwisko Klienta,

b)                Adres dostawy,

c)                Adres e-mail,

d)                Numer telefonu.

3.                 Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

4.                 Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności :

a)                Cena,

b)                Charakterystyka towaru,

c)                Termin przydatności,

d)                Dostępna ilość,

e)                Termin i sposób dostawy.


5.                 Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

6.                 Po podaniu przez Klienta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające następujące informacje :

a)                Opis towarów, ich ilość,

b)                Ceny jednostkowe oraz cenę łączną,

c)                Koszty dostawy,

d)                Wybór metody dostawy,

e)                Wybór metody płatności,

f)                 Dane Klienta,

g)                Dane niezbędne do wystawienia FV.


7.                 Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

8.                 Po złożeniu zamówienia, Klient na bieżąco będzie informowany na podany adres e-mail o krokach podjętych prze Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia ( przyjęcie zamówienia, przyjęcia płatności, przygotowanie zamówienia, nadanie numeru listu przewozowego, wysyłka zamówienia ).

IV.            PŁATNOŚCI

1.                 Klient może wybrać następujące formy płatności :

a)                Przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy ( wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie ),

b)                Gotówką - odbiór osobisty towaru pod adresem : ul. Sienkiewicza 10/1,

 66-520 Dobiegniew,

c)                Za pobraniem – zapłata Kurierowi podczas odbioru zamówienia,

d)                Poprzez system PayU, Przelewy24, PayPal.


2.                 Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3.                 Ceny przesyłki :

a)                16,50zł – przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)                21,50zł – płatność za pobraniem.


4.                 Koszt przesyłki dotyczy zamówienia do 30kg, przekroczenie tej wagi wiąże się z naliczeniem kosztów kolejnej przesyłki.

V.               WYSYŁKA TOWARU

1.                 Dostawa zamówienia ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.                 Wysyłka odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3.                 Zamówiony towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

4.                 Możliwy jest odbiór osobisty towaru w filii Firmy w Dobiegniewie, przy ul. Sienkiewicza 10/1.

5.                 Zamówienie powyżej 500kg dostarczamy transportem własnym ( czas realizacji może się wydłużyć do skompletowania całego transportu ).

6.                 Dostawa jest realizowana w ciągu 2 dni, przeważnie w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, jednak nie później niż 30 dni od chwili zawarcia umowy.

7.                 W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, może on zostać obciążony kosztem nieskutecznej dostawy.

8.                 Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki w obecności Kuriera.

9.                 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, Kupujący powinien zażądać od Kuriera spisania protokołu, gdyż stanowi to podstawę do złożenia reklamacji.

10.             Do każdego zamówienia dołączamy paragon, bądź na życzenie Klienta       wystawiamy FV.

VI.            REKLAMACJE

1.                 Reklamacje należy kierować na adres : Jarexy, ul. Sienkiewicza 10/1, 66-520 Dobiegniew, bądź na adres e-mail : sklep@jarexy.com.

2.                 Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

3.                 W sytuacji niezgodności towaru z zamówieniem, Klient powinien odesłać do Sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym.

4.                 Sprzedawcy przysługuje 14-sto dniowy okres na rozpatrzenie reklamacji.

5.                  Koszty przesyłki związane z reklamacją wynikłą z winy Sklepu ponosi Sprzedawca.

6.                 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi poniesione koszty lub dostarczy towar należytej jakości.

VII.         PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.                 Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Zobowiązany jest odesłać nienaruszony towar wraz z dowodem zakupu do Sprzedawcy. W takiej sytuacji koszty przesyłki ponosi Klient.

2.                 Zwrot płatności następuje po otrzymaniu towaru wraz z fotokopią dowodu zakupu i stwierdzeniu jego stanu.

3.                 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o decyzji za pomocą formularza Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VIII.      OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.                 Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2.                 Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celach :

a)                Wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów (przetwarzanie danych jest niezbędne przy realizacji zamówienia ), do momentu zakończenia umowy ( wysyłki towaru ),

b)                Finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne podczas wystawiania Faktury VAT,

c)                Wysyłkowych – dane są udostępnione firmie kurierskiej DPD w celu dostarczenia zamówienia,

d)                Prowadzenia procesów reklamacyjnych – przez 5 lat od zakończenia umowy.


3.                 Dane będą wykorzystywane aż do odwołania zgody Klienta lub zgodnie z czasem wymaganym przez prawo.

4.                 Administratorem danych jest Sprzedawca.

5.                 Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Sklep zobowiązaniach umownych, np. DPD, Księgowi, kancelarie prawne, providerzy płatności.

6.                 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo do :

a)                Poprawy swoich danych,

b)                Dostępu do danych,

c)                Ograniczenia dostępu do swoich danych,

d)                Wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e)                Przenoszenia danych,

f)                 Bycia zapomnianym.


7.                 Nasz Sklep Internetowy chroni Twoje dane osobowe dzięki:

a)                Posiadanemu certyfikatowi bezpieczeństwa SSL,

b)                Zabezpieczonym komputerom, legalnym oprogramowaniom.


IX.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.                 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego ( zdjęć, opisów ) przez osoby trzecie.

2.                 Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

X.               ZAŁĄCZNIKI

1.                 Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.                 Formularz reklamacji towaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1

 

 

 

 

JAREXY                                                                                                                      ………………………...............

Ul. Sienkiewicza 10/1                                                                                                          miejscowość, data

66-520 Dobiegniew

e-mail : sklep@jarexy.com

 

Imię i nazwisko Konsumenta : …………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

( należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

[ nazwa produktu ] ………………………………………............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

 

Data zawarcia umowy ( data zakupu ) : ……………………………….

 

 

Podpis Konsumenta  …………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

JAREXY                                                                                                                                  …………………………………

UL. Sienkiewicza 10/1                                                                                                                      miejscowość, data

66-520 Dobiegniew

e-mail : sklep@jarexy.com

 

Imię i nazwisko Konsumenta : …….………………………………………......………………………………………………………

Adres Konsumenta : .......……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………………………. towar

[ nazwa towaru ] : …………………………………………………………………………………………….…………………………

jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………….....................………………………………........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu : ………………………………………………

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, żądam :

- wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 [1] Kodeksu Cywilnego *

- obniżenia ceny towaru o kwotę …………………… ( słownie : ………………………………………………………..………..)*

- zwrot kosztów w wysokości …………………………. ( słownie : …………………………………………………………….….)*

 

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto : ……………………………………………….……………………………………………

 

                                                                                                                                             Z poważaniem

 

 

*niepotrzebne skreślić